První rok činnosti
Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

15. června 2018

 

1. ledna 2017 vstoupila v platnost rozsáhlá novela několika zákonů, jejímž cílem bylo zvýšení transparentnosti hospodaření politických stran a hnutí. Spolu se zavedením řady pravidel zejména pro vedení volebních kampaní bylo zásadní novinkou rovněž zřízení Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, kterému bylo svěřeno široké spektrum pravomocí v oblasti výstižně vymezené jeho názvem.

ÚDHPSH nedostal čas na klidný vznik a „zaběhnutí“, neboť již v prvním roce činnosti musel kromě každoroční pravidelné agendy čelit výzvám v podobě dozoru nad kampaní před volbami do Poslanecké sněmovny a hned poté nad volební kampaní prezidentskou, o doplňujících volbách do Senátu nemluvě. Byl tudíž nucen si stanovit a poté aplikovat standardy a pravidla dobré praxe, vycházející a pokud možno odpovídající (obecné) zákonné úpravě. Jinak řečeno, ač ÚDHPSH stále nepřekročil kojenecký věk, rychle se stal plnohodnotným subjektem veřejné moci a významně ovlivňuje situaci v oblasti vedení politických kampaní a obecně hospodaření politických stran a hnutí.

Cílem pořádané jednodenní odborné konference je analyzovat pozadí ÚDHPSH a jeho činnost v uplynulém období. Jedná se o téma bytostně multidisciplinární a tomu odpovídá též složení vystupujících, jež bylo vedeno snahou o diverzitu jak z hlediska odborného zaměření, tak i profesního pozadí řečníků. Doufáme, že zvolená koncepce a dostatek času na diskuze přispěje k naplnění hlavního důvodu setkání – živé výměně názorů mezi (nejen aktivními!) účastníky konference.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.